top of page

เงื่อนไขการใช้งาน Yaomic

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ที่เข้าถึงและหรือใช้บริการแอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic รวมถึงเนื้อหาและอื่นๆที่อยู่ในหรือถูกจัดหาให้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งได้รับการจัดหาให้โดย บริษัท คานะ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รวมถึงคู่ค้าและบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Yaomic หรือ เรา)

 

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

 

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งาน Yaomic นี้:

 

บัญชี หมายถึงบัญชีผู้ใช้เฉพาะที่สร้างขึ้นในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา

 

Application Store หมายถึงบริการการจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลที่ดำเนินการและพัฒนาโดย Apple Inc. (Apple App Store)

 

เหรียญ หมายถึงสกุลเงินเสมือนที่คุณสามารถซื้อและหรือได้รับมา ซึ่งสามารถแลกเป็นเนื้อหา ไอเทมและหรืออื่นๆที่นำเสนอและจัดหาให้โดยเรา

 

สมาชิก หมายถึง บัญชีที่ได้มีการสมัครสมาชิกทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี และยังคงไว้ซึ่งสถานภาพสมาชิกในวันที่ใช้บริการ

 

ตั๋วอ่าน หมายถึง ไอเทมที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งแบบการ์ตูนและนิยายได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่องและจำนวนตอนตลอดอายุของตั๋วอ่านนั้นๆ

 

Play Store หมายถึงบริการการจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลที่ดำเนินการและพัฒนาโดย Google LLC (Google Play Store)

 

เนื้อหา หมายถึงการ์ตูนดิจิทัล นิยาย รูปภาพหรือเนื้อหาดิจิทัลประเภทอื่น ๆ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่จัดเตรียมและนำเสนอภายใต้ บริการ

 

ไอเทม หมายถึงสินค้าแบบเสมือน สินค้าดิจิตอล หรือฟีเจอร์ หรือคุณลักษณะเฉพาะใดๆ ที่นำเสนอภายใต้บริการ

 

ข้อเสนอแนะ หมายถึงข้อเสนอแนะนวัตกรรมหรือข้อเสนอแนะที่คุณส่งมาเกี่ยวกับคุณลักษณะประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะของบริการของเรา

 

โพสต์ของผู้ใช้ หมายถึงคุณลักษณะของบริการของเราที่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์หรือส่งข้อมูลรวมทั้งข้อความ รูปภาพหรือข้อมูลในรูปแบบอื่นๆภายใต้บริการ

 

แอปพลิเคชัน Yaomic หมายถึงพอร์ทัลเนื้อหา โปรแกรมสำหรับอ่านเนื้อหา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของเรา ซึ่งคุณสามารถใช้เรียกดู ซื้อ ดาวน์โหลด อ่าน เข้าถึง หรือใช้เนื้อหา ที่เรานำเสนอภายใต้ข้อตกลงนี้

 

เว็บไซต์ Yaomic หมายถึง www.yaomic.com

 

1) การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

โดยการเข้าใช้แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic หรือใช้บริการหรือดาวน์โหลดและหรือคลิกที่ปุ่ม หรือทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายที่ระบุว่าคุณยินยอม โดยถึงแม้ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี แสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีรวมถึงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”)

 

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดโดยและระหว่าง Yaomic และคุณเท่านั้นไม่ใช่กับ Application Store และหรือ Play Store แม้ว่า Application Store และหรือ Play Store จะไม่ได้เป็นภาคีของข้อตกลงนี้ แต่ก็มีสิทธิที่จะบังคับใช้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

 

ข้อตกลงนี้มีผลกับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการรวมถึงผู้ใช้ที่อาจมีส่วนร่วมในเนื้อหาและหรือโพสต์ของผู้ใช้

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงคุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

 

2) เงื่อนไขการอนุญาตแบบจำกัด

เรา ให้สิทธิการใช้งานแบบจำกัด ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ในการดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน Yaomic และเว็บไซต์ Yaomic อย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic และบริการ บนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของ มีสิทธิใช้งานหรือควบคุมได้เท่านั้น

การอนุญาตที่ เรา มอบให้แก่คุณเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยเคร่งครัด

 

คุณตกลงที่จะไม่:

ก) อนุญาต ขาย ให้เช่า เช่าช่วง มอบหมาย แจกจ่าย ส่งต่อ เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic รวมถึงเนื้อหาใดที่นำเสนอภายใต้บริการ

ข) แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัสย้อนกลับ ถอดการคอมไพล์หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic

 

ค) ลบ แก้ไขหรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ของ เรา หรือ คู่ค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic

 

3) การอัปเดตและการแก้ไข

เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขระงับหรือยุติชั่วคราวหรือถาวรของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic รวมถึงบริการอื่นใดที่เชื่อมต่อโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใดๆต่อคุณจากการระงับดังกล่าว

 

เรา อาจให้การเพิ่มเติม อัปเดตหรือปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic เป็นครั้งคราวซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดต การอัปเกรด และการปรับเปลี่ยนอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การอัปเดตอาจแก้ไขหรือลบคุณสมบัติและหรือฟังก์ชันบางอย่างของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic คุณยอมรับว่า เรา ไม่มีภาระผูกพันในการ (i) ให้การอัปเดตใดๆ หรือ (ii) ยังคงให้หรือเปิดใช้งานคุณสมบัติและหรือฟังก์ชันเฉพาะใดๆ ของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic ให้กับคุณ

 

คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าการอัปเดตทั้งหมดหรือการแก้ไขอื่นใดจะ (i) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic และ (ii) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

 

4) บัญชีผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเราคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา การไม่ทำเช่นนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยุติการใช้งานในบริการของเราในทันที

 

เราไม่มีภาระผูกพันในบัญชีหรือการลงทะเบียนที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มบริการสื่อสังคมออนไลน์ และระบบของบุคคลที่สาม รวมถึงไม่มีหน้าที่ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจากบุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขโดยคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบสาม (13) ปี (หรืออายุเทียบเท่าขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณที่ระบุ "อายุขั้นต่ำ") เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้บริการของเรา การใช้บริการโดยบุคคลที่อายุต่ำกว่าอายุขั้นต่ำ จะไม่ได้รับอนุญาตหากไม่มีผู้ปกครองที่ถูกต้อง หรือได้รับความยินยอมจากตัวแทนและหากคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์คุณสามารถใช้บริการภายใต้การดูแลของตัวแทนและเราถือว่าคุณและตัวแทนของคุณได้อ่านและตกลงกับข้อตกลงนี้แล้ว เราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานแสดงความยินยอมของตัวแทนของคุณหรือหลักฐานอายุของคุณและเราอาจยุติการใช้บริการของคุณหากพบว่าตัวแทนหรือหลักฐานใดๆ ไม่ถูกต้อง

 

5) สมาชิกและการสมัครสมาชิก

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นสมาชิกกับเราได้ สมาชิกสามารถข้าถึงเนื้อหาแบบการ์ตูนและหรือนิยายได้แบบไม่จำกัดจำนวนเรื่องและจำนวนตอน โดยคุณอาจต้องชำระค่าสมาชิกในแบบรายเดือนหรือรายปี ซึ่งค่าสมาชิกดังกล่าวไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ 

สถานภาพสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่คุณได้เลือกสมัครสมาชิก โดยค่าสมาชิกจะถูกเรียกเก็บก่อนถึงวันที่สถานภาพสมาชิกจะสิ้นสุด คุณสามารถที่จะยกเลิกการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนที่จะถึงรอบการต่ออายุสมาชิกตามแต่นโยบายของผู้ให้บริการ เมื่อมีการยกเลิกการต่ออายุสมาชิก สถานภาพสมาชิกจะคงอยู่จนถึงวันสิ้นสุดสถานภาพในรอบนั้นๆ คุณสามารถใช้บัญชีที่สมัครสมาชิกแล้วเข้าถึงเนื้อหา รวมถึงดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อจัดเก็บในอุปกรณ์ของตนเองที่ใช้บัญชีดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่สถานภาพสมาชิกยังคงอยู่

 

สมาชิกอาจได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆตามแต่ช่วงเวลา ทั้งนี้สิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงค่าสมาชิก และประเภทของสมาชิก ทางเราจะเป็นผู้กำหนดและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

6) ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหา

คุณเข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชัน Yaomic และเว็บไซต์ Yaomic เป็นของเราและเนื้อหาที่นำเสนอภายใต้บริการเป็นของเรา หรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic และเนื้อหาที่นำเสนอภายใต้บริการทั้งหมดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และกฏหมาย ใดๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและองค์ประกอบเครื่องหมายการค้าของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก เรา

 

การใช้งานเนื้อหา เราอนุญาตและให้สิทธิการใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน สามารถเพิกถอนได้ ในการเข้าถึง ดูและดาวน์โหลดเนื้อหา เมื่อเข้าใช้บริการ และการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาลงในอุปกรณ์ของคุณได้เฉพาะกับฟังก์ชันดาวน์โหลดที่ให้บริการโดยเรา โดยมีเงื่อนไขว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดดังกล่าวจะได้รับการจัดการโดยบริการของเรา หรือในเนื้อหาบางประเภทเช่นรูปภาพ บริการของเราจะจัดให้มีซึ่งฟังชั่นการใส่ลายน้ำ เพื่อใส่ลายน้ำแสดงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์บนเนื้อหาที่ได้ดาวน์โหลดไป

 

การระงับการเข้าถึง เราอาจระงับ กำหนดใหม่ หรือยุติสิทธิในการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง ในกรณีที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ หรือปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อจำกัดการใช้งานเนื้อหา คุณต้องไม่คัดลอก แจกจ่ายต่อ ขาย ให้เช่าหรือให้สิทธิช่วงต่อเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา และคุณต้องไม่พยายามเอาชนะหรือแฮ็กการเข้ารหัสใดๆ หรือคัดลอกการป้องกันเนื้อหา และคุณต้องไม่แก้ไข หรือสร้างงานที่คล้ายกันโดยเจตนาหรือดัดแปลงเนื้อหา และคุณต้องไม่ทำซ้ำซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การถ่ายภาพ การบันทึกวิดีโอและการถ่ายสำเนาเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา

 

7) โพสต์ของผู้ใช้และข้อเสนอแนะถึงเรา

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นหรือการโพสต์ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณยอมรับและรับประกันว่าความคิดเห็นหรือการโพสต์ของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือผิดกฎหมายหรือกระทบ พาดพิงต่อสถาบันหลักของชาติหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อบริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นหรือโพสต์ที่คุณทำและต่อความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือการโพสต์ของคุณ

 

คุณให้สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณให้กับเรา หากการมอบหมายดังกล่าวไม่ได้ผลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงที่จะให้สิทธิแก่เราแบบไม่ผูกขาดถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทั่วโลกและอนุญาตในการใช้ทำซ้ำ เปิดเผย อนุญาตช่วง แจกจ่าย แก้ไขและใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะได้โดยไม่จำกัด

 

8) เหรียญและการซื้อ

เนื้อหาบางส่วนในบริการของเราอาจต้องมีการใช้เหรียญเพื่อให้คุณเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้

    

8.1 เราจะมอบเหรียญให้คุณตามวิธีการที่ระบุไว้โดยเราเท่านั้น เช่นการซื้อ ข้อ            เสนอพิเศษและหรือกิจกรรมอื่นๆ เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา            จำหน่ายสำหรับเหรียญได้ตลอดเวลาและจำนวนเหรียญที่จำเป็นสำหรับการเข้า        ถึงเนื้อหาจะถูกกำหนดโดยเรา

 

    

8.2 เหรียญไม่ได้มีมูลค่าใน "โลกแห่งความจริง" หรือแสดงถึงยอดเครดิตใดๆ             ของ "เงินในโลกแห่งความจริง" และไม่สามารถแลกเป็น "เงินในโลกแห่งความ            จริง" ได้ คุณได้รับการอนุญาตแบบ จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน สามารถ            เพิกถอนได้ สำหรับการใช้งานเหรียญ ซึ่งเป็นการใช้งานส่วนบุคคลภายใต้            บริการของเรา

    

8.3 เหรียญสามารถใช้ได้เฉพาะกับบัญชีที่ได้รับเหรียญนั้นเท่านั้น และไม่สามารถ

ถูกโอนไปยังบัญชีอื่นได้

    

8.4 เหรียญที่คุณซื้อถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าด้วย            เหตุผลใดๆ เว้นแต่จะถูกบังคับโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีเช่นนี้ เรา จะ            ดำเนินการคืนเงินตามการบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    

8.5 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนเหรียญไปยังบัญชีอื่น รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้        อนุญาตช่วง แลกเปลี่ยน ขาย หรือพยายามแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นซึ่งมีมูลค่าใดๆ         นอกบริการ เรา อาจยกเลิก เพิกถอน หรือป้องกันการใช้เหรียญ หากเราสงสัย            ว่ามีกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง

 

9) นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการและบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสามารถดูได้ที่ www.yaomic.com/privacy-policy โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

โดยการยอมรับข้อตกลงนี้หรือใช้บริการของเรา คุณรับทราบว่า คุณตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในที่นี้

 

10) การยุติ

เราอาจยกเลิก ยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ในกรณีของการยุติดังกล่าวคุณต้องหยุดการใช้บริการและเนื้อหาทั้งหมดและ เรา ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิของคุณในการเข้าถึงและการใช้บริการและเนื้อหาทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิของข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิใดๆหรือการเยียวยาใดๆ ของเรา

 

11) ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดๆ เรา หรือคู่ค้าของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือสารสนเทศอื่นๆ สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและหรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรือ เป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่า เรา หรือผู้อนุญาตรายใดจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม

 

แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายใดๆก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ เรา และคู่ค้าของเราภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้และการเยียวยาเฉพาะสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะจำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงผ่านบริการของเรา

 

12) การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับซึ่งผลที่จะเกิดกับเรา บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้อนุญาต(ถ้ามี) จากการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายในการสอบสวนอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การใช้บริการของคุณ (ข) โพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ของคุณ (ค) การละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ หรือ (ง) การละเมิดสิทธิใดๆ ของคุณต่อบุคคลที่สาม

 

13) ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic และเนื้อหาทั้งหมด ถูกจัดให้มีให้กับคุณ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" และด้วยความผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เรา และบริษัทในเครือรวมถึงผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจน ไม่ว่าโดยแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการรวมถึงการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิและการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการติดต่อ การปฏิบัติงาน การใช้งานหรือการปฏิบัติทางการค้า โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เรา ไม่ให้การรับประกันหรือการดำเนินการใดๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะรับประกันใดๆ ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ หรือเข้ากันได้ หรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ระบบหรือบริการอื่นใด ทำงานโดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ หรือความน่าเชื่อถือใดๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ว่าสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

 

โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งบริษัท และผู้ให้บริการของบริษัท ไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (ก) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของบริการหรือข้อมูล เนื้อหาและวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ด้วย (ข) บริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้ไว้ผ่านบริการ หรือ (ง) บริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหาหรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของเรา ปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมบ์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เรา ไม่รับประกัน รับรอง หรือยืนยันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการหรือบริการใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงหรือนำเสนอในแบนเนอร์ใดๆ หรือโฆษณาอื่นๆ และ เรา จะไม่เป็นผู้ที่จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามในทางใดก็ตาม

 

 

14) การเป็นโมฆะและการสละสิทธิ

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

 

15) การแก้ไข

เรา ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดของข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วบนแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาจากดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อตกลงแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับแก้ไข

 

16) กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในกรณีที่ เรา ได้ให้คำแปลของข้อตกลงฉบับภาษาไทยแก่ผู้ใช้ (“ฉบับภาษาไทย”) ฉบับภาษาไทยจะควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และ เรา ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างฉบับภาษาไทยและคำแปล ข้อกำหนดในฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือกว่าคำแปลอื่นใด ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

17) การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศ "ที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (ข) คุณไม่ใช่ ผู้ท่ีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูกจำกัด ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

 

18) ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลง บริการ หรือเนื้อหาคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่: support@yaomic.com

 

สิ้นสุดเนื้อหา

 

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธุ์ 2567

bottom of page